Kevätkokous 19.2.2022

Pohjanmaan akateemisen maanpuolustusseuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 19.2.2022 klo. 17.00 alkaen Linnanmaalla yliopiston tilassa AT115.

Esityslista
1 §  Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2 §   Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
3 §  Esitetään toiminnantarkastuskertomus
4 §  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
5 §  Sääntömuutosten tarpeellisuus ja sisältö
6 §  Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti toimittamat asiat
7 §  Yleiset seuran kuulumiset ja kevään ohjelmisto