Yhteystiedot

Seuran yhteystiedot


Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura ry.

c/o Oulun Yliopisto
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
PL47
90014 OULUN YLIOPISTO

Y- tunnus: 1015996-3

Tilinumero: FI10 8000 1079 2670 10

Jäsenyysasiat


Jäsentiedot verkossa:
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/

Jäsenasiat:
j a s e n v a s t a a v a @ p a m r y . f i

Sähköposti


Hallituksen sähköpostilista:
h a l l i t u s @ p a m r y . f i

Jäsenistön sähköpostilista:
p a m @ l i s t s . o u l u . f i

Discord


Jäsenistöllä on myös Discord-ryhmä; kutsuja tulee tiedustella esimerkiksi jäsenupseerilta tai muilta hallituksen jäseniltä. Hallituksen sähköposti löytyy ylempää, yksittäisten jäsenten yhteystiedot on mainittu Hallitus-sivulla.

Discordista löytyy useita alikanavia aihepiireittäin. Discordista kannattaa seurata erityisesti seuran tiedotuskanavaa, jossa ilmoitellaan tulevista tapahtumista.

IRC


IRC-kanava:
#pamry @ IRCnet

Sosiaalinen media


Facebook-ryhmä:
PAM ry julkinen Facebook sivu
PAM ry jäsenten Facebook-ryhmä (suljettu ryhmä)

Youtube kanava:
PAM ry Youtube-kanava

Instagram sivu:
PAM ry Instagram sivu