PAM Cup säännöt

PAM-CUP – Säännöt v2021

1.§ Ammunnassa on kolme lajia: pienoispistooli, pistooli ja kivääri. Pienoispistoolilajiin saa osallistua .22cal. reunasytyteistä patruunaa ampuvilla pistooleilla ja revolvereilla, joissa ei ole olkatukea. Pistoolilajiin saa osallistua pistooleilla ja revolvereilla, joissa ei ole olkatukea, mutta ei reunasytytteistä patruunaa ampuvilla 22cal. aseilla. Kiväärilajiin saa osallistua millä hyvänsä aseella, jossa on olkatuki ja joka ampuu keskisytytteistä patruunaa. Pamcupissa voidaan kilpailla myös pienosiskiväärillä ja haulikolla. Pienoiskivääri on mikä tahansa reunasytytteistä patruunaa ampuva olkatuellinen ase. Haulikko on mikä tahansa haulikko. Pienoiskivääri ja haulikkokisat lasketaan tuloksissa kiväärikilpailuiksi. PAM-Cupiin saavat osallistua seuran jäsenet.

2.§ Yhteistulokseen lasketaan mukaan kilpailijan kauden aikana saavuttamien kymmenen parhaan osakilpailun pisteet. Näihin kilpailuihin täytyy kuulua vähintään kaksi kilpailua kustakin lajista. Mikäli kilpailijalla ei kauden päättyessä ole tarvittavaa määrää kilpailuja, lasketaan hänen tuloksensa kokonaiskilpailuun niillä pisteillä, jotka hänellä on. Mikäli kauden loputtua voittopistemäärä on tasan useamman kilpailijan kesken, ratkaistaan voittaja liitteen 1. mukaisella kilpailulla. Kausi alkaa 1.1 ja päättyy 30.11. Jokaisesta lajista on kauden aikana järjestettävä vähintään neljä (4) sellaista osakilpailua jotka ovat avoimia kaikille seuran jäsenille. Mikäli tätä määrää ei pystytä järjestämään, ko. lajin tuloksia ei huomioida lopputuloksissa.

3.§ Kilpailun muoto voi vaihdella osakilpailusta toiseen. Mahdollisia ovat pistelasku, pistelasku rajoitetulla ajalla, ajanotto tietyn tehtävän suorittamisesta, kasa-ammunta, osumakertoimen ampuminen (pisteet/aika), tietyn tehtävän suorittaminen mahdollisimman vähillä laukauksilla ja muut vastaavat tavat. Virhesuorituksista voidaan antaa virhepisteitä. Kilpailun muodon päättävät paikalla olevat ampumaupseerit osallistujien mielipidettä kuultuaan. Mikäli kyseessä on toiminnallinen ammunta, niin siitä on ilmoitettava kilpailukutsussa. Ammunnassa tulee pyrkiä vaihtelevuuteen osakilpailusta toiseen. Valitun kilpailumuodon on oltava turvallinen ja suoritustavan on oltava tasapuolinen kaikkia kilpailijoita kohtaan. Kilpailumuotona voi olla myös toiminnallinen ammunta. Tällaiseksi katsotaan sellainen ampumatehtävä jossa ammutaan osumakerrointa ja tehtävään kuuluu liikkumista ladatun aseen kanssa. Toiminnalliseen ammuntakilpailuun osallistuvilla täytyy olla suoritettu IDPA classifier, voimassa oleva SRA-kortti tai practicalin turvallisen ampujan status sekä ampujanvakuutus.

4.§ Kunkin osakilpailun voittaja saa 100p. Tasatilanteessa kaikki 100p saaneet ovat osakilpailun voittajia. Muut kilpailijat saavat sen pistemäärän, joka on heidän prosenttiosuutensa voittajan tuloksesta. Mikäli pyrkimys on mahdollisimman pieneen tulokseen, tulee pisteiksi osuuden käänteisluku prosentteina. Pienin mahdollinen tulos osakilpailusta on nolla pistettä. Osakilpailun pistemäärä pyöristetään lähimpään tasapisteeseen.

5.§ Kukin kilpailija saa yhdessä osakilpailussa ampua vain yhden kilpasarjan, joka on etukäteen ilmoitettava kilpasarjaksi. Ampujasta riippumaton häiriötekijä oikeuttaa uusintaan, mikäli se oleellisesti vaikuttaa tulokseen. Uusintaa on vaadittava ennen pisteiden laskemista maalista. Sen sijaan aseen häiriö suorituksen aikana ei oikeuta uusintaan osumakerrointa ammuttaessa. Kilpailija ei saa koskea tauluunsa ennen sen tarkastusta. Turvallisuusmääräysten rikkominen suorituksen aikana tai epäurheilijamainen käytös johtavat suorituksen hylkäykseen.

6.§ Pisteiden kirjanpidosta vastaa vuoroa vetävä tai muuten kilpailun kokoon kutsunut ampumaupseeri. Tämä voi käyttää apunaan kirjuria.

7.§ Jotta kilpailu olisi hyväksyttävä, on siinä oltava vähintään kolme osanottajaa ja vähintään yhden ampumaupseerin, ampumatoimihenkilön tai erikseen valtuutetun henkilön on oltava paikalla. Mikäli kisa pidetään muulloin kuin normaalilla ampumavuorolla, on siitä tiedotettava vähintään kolme päivää ennakkoon seuran sähköpostilistalla tai internetsivulla. Mikäli kisa järjestetään normaalilla ampumavuorolla, jossa ei ole osallistuja tai ammuntoja ei voida järjestää sää, rata tms. ulkoisen syyn vuoksi voidaan ilmotetusta kisa-aikatauluista poiketa tapahtumakohtaisesti.

8.§ Mikäli kilpailija haluaa käyttää omaa asetta, on siitä tiedotettava ennen yhdenkään kilpasarjan ampumista. Kilpailu voidaan myös määrätä ammuttavaksi erikseen määrätyllä kalustolla (esim. seuran aseilla) mikäli se katsotaan kilpailun läpiviennin kannalta käytännölliseksi. Kilpailuiden tulisi lähtökohtaisesti olla tasapuolisesti ja reilusti ammuttavissa yhdistyksen aseilla. Kilpailun järjestäjä on velvollinen järjestämään tarkoituksenmukaisen lainakaluston. Sääntötulkinnoista voidaan antaa tarkennuksia PAMCupin sääntöjen liitteissä.

9.§ Sääntötulkinnoista syntyneet erimielisyydet ratkaisevat paikalla olevat ampumaupseerit/toimihenkilöt, joiden päätös on lopullinen. Tulkinnassa tulee pyrkiä kaikille osapuolille mahdollisimman tasapuoliseen kilpailuun.

Liite 1. Tasapelin ratkaiseminen

Mikäli Cupin lopputuloksissa voittosijassa päädytään tasatulokseen, niin osakilpailuvoittojen määrä ratkaisee voittajan. Mikäli voitot ovat tasan, voittajan ratkaisee ammuttu kokonaispistemäärä jossa ovat mukana kaikki kilpailut. Mikäli tämäkin on tasan, voitto ratkaistaan uusinnalla joka käsittää kaikki kolme lajia. Uusinnan järjestämisestä vastaa ampumaupseeri taikka tehtävään nimetty ampumatoimihenkilö.

Liite 2. Pistelaskuesimerkkejä:

-25m pienoispistoolikilpailu, jossa 30s aikana ammuttava 10 lks. koulutauluun. Yliajalla ammutuista laukauksista –10p. Eero:78p, Aapo:62p, Simeoni:82p mutta yksi laukaus ammuttu yliajalla, josta pisteiksi 72p.

Eero voittaa, joten hän saa 100p.
Aapon pisteet ovat (62/78)*100=79p
Simeonin pisteet ovat (72/78)*100=92p

-SRA-tyyppinen kilpailu, jossa pisteet jaetaan ajalla. Eero ampuu 35p ajassa 6s, Aapo 40p ajassa 20s ja Simeoni 15p ajassa 4s.

Eeron osumakerroin on 35/6=5,83 Eeron pisteet ovat 100p
Aapon osumakerroin on 40/20=2 Aapon pisteet ovat (2/5,83)*100=34p
Simeonin osumakerroin on 15/4=3,75 Simeonin pisteet ovat (3,75/5,83)*100=64p

-Kiväärikilpailu, jossa on osuttava kymmeneen pahvilappuun mahdollisimman lyhyessä ajassa. Ohilaukauksista lisätään aikaan 10s. Eero ampuu laput aikaan 35s. Aapo ampuu laput aikaan 28s, mutta tarkastettaessa kaksi lappua on ehjiä, josta kokonaisajaksi tulee 48s. Simeoni ampuu kaikki laput aikaan 42s.

Eero voittaa ja saa 100p.
Aapon pisteet ovat (35/48)*100=73p.
Simeonin pisteet ovat (35/42)*100=83p.