Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi hakeminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
j a s e n v a s t a a v a @ p a m r y . f i.

Liitä hakemukseen ainakin seuraavat tiedot.

1. Henkilötiedot (Nimi, osoite ja syntymäaika)
2. Asepalvelustiedot, mikäli asepalvelus suoritettu (vähintään aselaji + sotilasarvo)
3. Opiskelupaikka (tai jos opiskelut loppuneet, niin missä opiskellut)
4. Mistä kuulit PAM ry:stä (jos suosittelijana seuran jäsen, hänen nimensä)

Lisäksi on aina hyvä kertoa itsestään parilla sanalla. Jäsenyysasiat käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa ja siitä tiedotetaan asianomaiselle. Tervetuloa joukkoon!

PAM ry on Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys, joten kaikki PAM ry:n jäsenet ovat automaattisesti myös Reserviupseeriliiton jäseniä. Jäsenten henkilötiedot tallennetaan Reserviupseeriliiton jäsenrekisteriin, jonka tietosuojaseloste löytyy täältä.

Jäsenet liitetään myös PAM ry:n sähköpostilistalle, jonka kautta PAM tiedottaa tulevista tapahtumistaan ja muusta toiminnasta. Sähköpostilistalle liittyminen, sieltä poistuminen ja käytössä olevan sähköpostiosoitteen vaihtaminen onnistuu osoitteessa: http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/pam


Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2023 on 32,5€. Jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosittan yhdistyksen syyskokouksessa.


Jäsenedut

RUL:n jäsenedut


Tietoja uusille jäsenille

Yhdistyksen ampumavuoroilla aloittelija pääsee helposti tutustumaan harrastukseen. Virallisilla vuoroilla on aina tarjolla yhdistyksen aseita ammuttavaksi. Aloittelijoita opastetaan aseiden käytössä ja aseturvallisuuden hallinnassa. Vuoroilla ammutaan aina myös pienimuotoinen kilpailu, mutta tähän ei ole pakko osallistua ja jokainen voi ampua halutessaan vapaamuotoisesti.

Ohjeet seuran ampumavuoroille tulemisesta löytyy ohjeet-osiosta.

Omia aselupia harkitessa on hyvä tutustua Vantaan Reserviläisten kirjoittamaan ohjeistukseen: Ohjeita ampuma-aseluvan hakuun


Rekisteritietojen tarkistaminen ja päivittäminen

Omien tietojen tarkistaminen ja päivittäminen tapahtuu Maanpuolustusrekisterin kautta. Rekisteriin voi ilmoittaa osoitteenmuutoksen, maanpuolustustoimintaan osallistumisen sekä ylennykset. Jäsenyystiedot on nähtävillä osoitteessa:
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/


Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu ensisijaisesti lähettämällä eroilmoitus osoitteeseen: j a s e n v a s t a a v a @ p a m r y . f i
Jäsenyys päättyy myös mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu. Jäsenmaksusta voi saapua muistutuskirjeitä, mutta maksamaton lasku ei johda perintään.