Hallitus 2022

Puheenjohtaja
Toni Nieppola
044 043 60 86
t o n i . n i e p p o l a @ g m a i l .c o m

Varapuheenjohtaja
Eero Peltokoski
e e r o . p e l t o k o s k i @ g m a i l .c o m

Sihteeri
Marjut Hämäläinen

Talousupseeri
Timo Jokiniemi

Jäsenupseeri
Pauli Tavasti

ORUP-edustajat
Joonas Jyrkkä ja Jarno Siivola

Kaikki hallituksen jäsenet toimivat myös seuran ampumaupseereina.