Hallitus 2024

Puheenjohtaja
Pauli Tavasti
044 728 54 82
p a u l i . t a v a s t i @ g m a i l .c o m

Varapuheenjohtaja
Toni Nieppola
t o n i . n i e p p o l a @ g m a i l .c o m

Sihteeri
Marjut Hämäläinen

Talousupseeri
Timo Jokiniemi

Jäsenupseeri
Elina Nissinen

Hallituksen jäsenet
Janne Kilponen, Anssi Nykänen

ORUP-edustajat
Janne Kilponen ja Anssi Nykänen

Kaikki hallituksen jäsenet toimivat myös seuran ampumaupseereina.