Hiukkavaaran radan käyttö

PAM ry:n jäsenillä on käyttöoikeus Hiukkavaaran ampumaradalle. Ratojen käyttöä valvovat aktiivisesti yksityinen vartiointiliike, sotilaspoliisi ja seurojen vastuuhenkilöt. Pyydettäessä käyttöoikeus todistetaan jäsenkorttia näyttämällä. Käytettävissä on Puolustusvoimien hallinnoimat radat 1, 2 ja 3A.

Huomatkaa, että mihinkään radan 6 Practical-taskuihin ei ole PAM ry:n jäsenillä käyttöoikeutta; näiden ratojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä Range Masters ry:hyn joka hallinnoi kyseisiä ratoja.

Hiukkavaaran ampumaratojen käytössä noudatetaan johtosääntöä (ver. 2022).

Ampumaratojen käytöstä on tehtävä ilmoitus täyttämällä ilmoitus verkossa. Ampuma-alueelle saapuminen ja poistuminen tapahtuu vain tulopisteen kautta, joka sijaitsee ampumaradan Paviljongin vieressä. Valkeisjärven suunnasta tuleva tie on suljettu puomilla.

Ampumaratoja voi käyttää kavereiden kanssa siten, että seurueessa vähintään yhdellä on ratojen käyttöoikeus. Sotilasalueita koskevien rajoitusten vuoksi alueelle ei kuitenkaan voi mennä ulkomaalaisten henkilöiden kanssa. Lupaa ulkomaalaisten käynneille voi kuitenkin anoa Kainuun prikaatista.

Ampumaradat voivat olla varattuna niin viranomaisten käyttöön kuin siviilivuoroja varten. Viranomaisten suurista harjoituksista ilmoitetaan etukäteen, mutta muuten varaukset eivät ole julkisia. MPK:n ja paikallisten seurojen vuoroista ja varauksista pyritään ilmoittamaan Pohjanpoika-lehden ampumakalenterissa.

Ampumaratojen numerot
– Rata 1: 150 metrin kiväärirata
– Rata 2: 300 metrin kiväärirata
– Rata 3: 25 metrin pistooliradat, A ja B (B-puoli, OMAS)
– Rata 4: 50 metrin pienoiskiväärirata (OMAS)
– Rata 5: 100 metrin hirvirata (OMAS)
– Rata 6: Practical-rata – ampumataskut A-E (Range Masters)
– Rata 7: Villikarjuradat (OMAS)
– Rata 8: Haulikkoradat (OMAS)

Ampumaratojen päivittäiset ampuma-ajat
– maanantai – perjantai klo 08:00 – 20:00
– lauantaina klo 10:00 – 18:00 ja
– sunnuntaina klo 12:00 – 18:00.

Ratojen käyttö on kielletty juhlapyhinä, joulu- ja juhannusaattona ja pääsiäislauantaina.

Tulopisteen puomi aukaistaan vartiointiliikkeen toimesta noin 15 minuuttia ennen ampuma-ajan alkua, ja suljetaan noin 10 minuuttia ampuma-ajan päätyttyä. Vartiontiliike ei tarkista ratoja ennen portin sulkemista, joten poistuthan alueelta ajoissa.

Maalitaulujen sijoitus, kielletyt luodit ja sallitut kaliperit
– Maalitaulut on sijoitettava perusammuntaradoilla kiinteisiin taululaitteisiin, niiden tasalle tai taustapenkkaa vasten. Ampumakulma saa poiketa kohtisuorasta enintään +/-100 piirua.
– Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueella on terässydän- ja panssarisytytysluotien käyttö kielletty.
– Sallitut kaliiperit: pistooli .22 – .50 ja kivääri 5.7 – 8.6.

Sotilaspoliisi- ja practical-radan (rata 6) erityismääräykset
– Käytössä on vain ampumataskut A, B ja C, eli 3 ensimmäistä monttua.
– Kaikki rakennelmat, seinäkkeet ja metallitaulut ovat Range Masters ry:n omaisuutta ja niitä ei saa rikkoa.
– Practical-radan ammunnoissa saa käyttää vain pehmeäsydämisiä luoteja pistoolilla ja lyijyhauleja haulikolla sekä lyijyluoteja pienoispistoolilla ja pienoiskiväärillä. KIVÄÄRILLÄ AMPUMINEN ON KIELLETTYÄ kimmokevaaran takia.
– Terässydänluodit ovat kiellettyjä.
– Kaikkien ampujien on käytettävä suojalaseja.
– Jokainen ampuja siivoaa roskat (patruunapaketit, haulikon hylsyt, taulut jne.) ja muutenkin käyttäytyy siististi, roskaamatta ja jos huomaa jotain ”normaalista poikkeavaa” (outoja ampujia, vahingontekoja, jne.), ilmoittaa siitä välittömästi Range Masters ry:n hallitukselle.
– Ratojen käyttäjien tulee osallistua monttujen kunnostustalkoisiin.
– Practical-radalla sivuvalleihin ampuminen on kielletty kaikissa tapauksissa toukokuusta 2016 alkaen.

Maalitaulut on asetettava:
– vähintään yhden metrin (min. 100 cm) korkeuteen maanpinnan tasosta ja taustavallin tasalle
– maalitaulujen yläpuolelle on jäätävä vähintään neljä (4) metriä vallia.

Metallimaalit:
– Metallimaaleja ammuttaessa taulun pitää olla katettu.
– Ampumataskussa 6A ja 6B on kimmokesuojia ja muutama metallitaulu kiinteästi asennettuna, nämä siis ainoat joita saa ampua.
– Metallitaulua ammutaan aina kohtisuoraan edestäpäin minimissään 10 metrin päästä ja huolehditaan ettei kimmokkeita pääse lähtemään.

Ampumakulma:
Ammuttaessa mitä tahansa taustavallissa olevia maaleja, ampumakulma saa poiketa kohtisuorasta enintään +/-100 piirua. (Huom! muista Practical-säännöissä oleva 180 asteen sääntö.) Maali pitää sijoittaa ja ampumapaikka kulissoida niin, että ampumakulma säilyy sallituissa rajoissa.

Esimerkki:
– Ammuttaessa viiden metrin päässä olevaa taulua, saa ampumakulma muuttua penkassa kohtisuorasta 50 cm.
– Ammuttaessa kymmenen metrin päässä olevaa taulua, saa ampumakulma muuttua penkassa kohtisuorasta 100cm.