Hallitus 2020

Puheenjohtaja
Eero Peltokoski
0400 822 024
e e r o . p e l t o k o s k i @ g m a i l .c o m

Varapuheenjohtaja
Toni Nieppola
t o n i . n i e p p o l a (at) g m a i l . c o m

Sihteeri
Janne Mustaniemi

Talousupseeri
Timo Jokiniemi

Jäsenupseeri
Tuomas Tuikkala
040 708 2728
t u o m a s . t u i k k a l a @ g m a i l . c o m

Hallituksen jäsen
Juhana Pikkarainen

ORUP-edustajat

Kaikki hallituksen jäsenet toimivat myös seuran ampumaupseereina.