Kerho

Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura ry

Pohjanmaan akateeminen maanpuolustusseura (PAM ry.) on Suomen Reserviupseeriliiton alainen, ensisijaisesti oululaisille opiskelijoille ja alumneille suunnattu reserviläisjärjestö. Yhdistys on perustettu 22.3.1961 nimellä Oulun yliopiston reserviupseerit ry. ja rekisteröity 28.5.1968, joten PAM on yksi vanhimmista Oulun yliopiston harrastejärjestöistä. Noin 400-henkinen jäsenistö koostuu suurimmaksi osaksi Oulun yliopiston opiskelijoista, alumneista ja henkilökunnasta, ja jäsenmäärältään PAM onkin yksi Oulun yliopiston suurimpia harrastejärjestöjä.

Yhdistyksen ydintoimintaa ovat ampumaurheilu ja muu vapaaehtoinen reserviläistoiminta. Viikoittain pidettävillä ohjatuilla ampumavuoroilla jäsenet pääsevät sekä kilpailemaan omalla kalustollaan että lainaamaan aseita ja ampumatarvikkeita tarpeidensa mukaan. Erilaisia ammuntatapahtumia on jokaviikkoisten vuorojen lisäksi kymmeniä vuodessa, ja käytännössä PAM on täysiverinen oululainen ampumaseura. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) ja reserviläisammunta ovat yhdistyksen ns. leipälajeja.

Muuhun reserviläistoimintaan kuuluu muun muassa maasto- ja liikuntatapahtumia, aatteellista toimintaa ja yhteistyötä muun vapaaehtoisen maanpuolustustyön kentän kanssa. PAM on myös yhteistyössä muiden opiskelijoille suunnattujen reserviläisjärjestöjen kanssa Opiskelijain reserviupseeripiirin (ORUP ry.) kautta.

Jäsenet saavat Reserviupseeriliiton jäsenetujen lisäksi käyttöoikeuden Hiukkavaaran ja Ruutikankaan ampumaradoille.

Aloittelijoiden on helppo aloittaa ampumaharrastus seuran lainakalustolla ja kokeneemmille seuramme tarjoaa aktiivista kilpailutoimintaa hyvässä seurassa.