Yhteenveto seuran syyskokouksesta

PAM ry:n syyskokous pidettiin 17.10.2015 klo 16 alkaen Yliopistokatu 40 kerhosaunalla.

Kokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2016. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

  • Puheenjohtaja: Joonas Kokkoniemi
  • 1. vpj: Eero Peltokoski
  • 2. vpj: Väinö Tervonen
  • Sihteeri: Juhana Pikkarainen
  • Talousupseeri: Pekka Seppänen
  • Jäsenupseeri Tuomas Tuononen
  • Hallituksen jäsen: Juho Helminen
  • Hallituksen jäsen: Antti Tyvelä
  • ORUP-edustajat: Eero Peltokoski ja Juho Helminen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Essi Karstinen ja Jari Jääskeläinen. Varatarkastajiksi Ville Tervonen ja Mikko Aalto.

Kokous päätti jäsenmaksuksi ensi vuodelle 17€. Jäsenmaksun korotusta perusteltiin Reserviläinen-lehden osuuden korotuksella.

Kokous päätti myös sääntömuutoksista. Sääntöjen 4§ poistettiin lause ”Toimintavuosi sisältää kyseisen opiskeluvuoden syys- ja kevätlukukauden”. Toisekseen maininnat tilintarkastajista päätettiin muuttaa toiminnantarkastajiksi. Kolmantena 2. varapuheenjohtajan valinta päätettiin poistaa.