PAM Action Cup: Säännöt

PAM ActionCUP – Säännöt v2017

1.§ Ammunnassa on kaksi luokkaa: avoin ja vakio. Vakioluokassa ei ole sallittua käyttää missään aseessa optisia tähtäimiä tai ns. pistoolikahvaa pidempiä lisätukia. Kilpailija voi kokonaiskisassa osallistua molempiin luokkiin, mutta yhdessä osakilpailussa kerrallaan vain toiseen. Yksikin osakilpailussa käytetty avoimen luokan ase siirtää kilpailijan kyseiseen luokkaan.

2§. Kisasäännöissä (turvallisuus, aseenkäsittely, ratatoiminnot, varuste- ja asemääräykset ja pisteenlasku) sovelletaan kisakohtaisesti IPSC:n, SRA:n, IDPA:n, tai muun toiminnallisen ammuntalajin lajisääntöjä. Lähtökohtaisesti kisojen pisteytyksen tulisi kuitenkin perustua taulupisteiden ja ajanoton muodostamaan osumakertoimeen. Käytettävistä säännöistä ja poikkeuksista ja minimivarustuksesta on ilmoitettava kisakutsussa. Pienet tilanteen vaatimat muutokset ennen kisan alkua ovat ampumaupseerin ja osallistujien suostumuksella sallittuja.

3§. Osallistujilla täytyy olla suoritettu voimassa oleva SRA-kortti, Practicalin turvallisen ampujan status, tai IDPA classifier, sekä lisäksi ampujanvakuutus. Ammunnassa tulee pyrkiä vaihtelevuuteen osakilpailusta toiseen. Valitun kilpailumuodon on oltava turvallinen ja suoritustavan on oltava tasapuolinen kaikkia kilpailijoita kohtaan.

4§. Kilpailukausi alkaa 1.1 ja päättyy 30.11. Kisassa ammutaan 10 osakilpailua joiden tuloksista 6 parasta lasketaan kilpailijan kokonaistulokseen. Yhden osakilpailun vähimmäisrastimäärä on kaksi. Osakilpailuista on ilmoitettava yhdistyksen yleiselle sähköpostilistalle vähintään kolme päivää ennakkoon ja viimeisestä osakilpailusta vähintään 7 päivää ennakkoon. Kokonaistulosten perusteella palkitaan 3 parasta kilpailijaa kustakin luokasta.

5§. Kunkin osakilpailun voittaja saa 100p. Muut kilpailijat saavat sen pistemäärän, joka on heidän prosenttiosuutensa voittajan tuloksesta. Pienin mahdollinen tulos osakilpailusta on nolla pistettä. Osakilpailun pistemäärä pyöristetään lähimpään tasapisteeseen. Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee kilpailijoiden keskinäiset sijoitukset osakilpailuissa.

6§. Kokonaistuloksiin hyväksyttävässä kisassa on oltava vähintään kolme osanottajaa ja vähintään yhden ampumaupseerin, ampumatoimihenkilön tai erikseen valtuutetun henkilön on oltava paikalla.

7§. Pisteiden kirjanpidosta vastaa vuoroa vetävä ampumaupseeri tai tämän muutoin valtuuttama henkilö.

8§. Osakilpailu on ammuttava läpi samalla aseella tai usean aseen kisassa samoilla aseilla. Ainoastaan ampumaupseerin luvalla on mahdollista vaihtaa asetta rikkoutumisen tai vastaavan painavan syyn vuoksi. Osakilpailu voidaan myös määrätä ammuttavaksi erikseen määrätyllä kalustolla. Tästä on ilmoitettava kisakutsussa.

9§. Sääntötulkinnoista syntyneet erimielisyydet ratkaisevat paikan päällä, kisavastuussa olevat ampumaupseerit/toimihenkilöt, joiden päätös on lopullinen. Tulkinnassa tulee pyrkiä kaikille osapuolille mahdollisimman tasapuoliseen kilpailuun.

10§. Osallistujilta peritään kymmenen euron (10€) kiinteä cup-osallistumismaksu, jolla kustannetaan syntyvät kalusto- ja maalilaitekustannukset, sekä kisaajien palkinnot. Yksittäinen 10€ maksu kattaa koko kauden.