Yhteystiedot

Posted on by

Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura ry.
c/o Oulun Yliopisto
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
PL47
90014 OULU

Jäsenasiat:
j a s e n v a s t a a v a @ p a m r y . f i

Jäsentiedot verkossa:
https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/

Hallituksen sähköpostilista:
h a l l i t u s @ p a m r y . f i

Jäsenistön sähköpostilista:
p a m @ l i s t s . o u l u . f i

Postituslistalle liittyminen:
http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/pam

IRC-kanava:
#pamry @ IRCnet

Facebook-ryhmä:
PAM ry julkinen Facebook sivu
PAM ry jäsenten Facebook-ryhmä (suljettu ryhmä)

Youtube kanava:
PAM ry Youtube-kanava

Instagram sivu:
PAM ry Instagram sivu